Integritetspolicy

Vi har en policy för behandling och skydd av personuppgifter.

Ansvarig
Inside Möbler AB är ansvarig för de personuppgifter du skickar till oss och ansvarar för dem i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Inside Möbler AB
Månstigen 5
163 54 SPÅNGA
Org.nr: 556684-6720

Lagring av dina uppgifter
Dina personuppgifter lagras inom det europeiska samarbetsområdet, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför denna.

Tillgång till dina uppgifter
De hanteras endast av Inside Möbler AB:s anställda samt ett fåtal leverantörer såsom bokföringsbyrå.

Rättslig grund
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera dina beställningar, hantera betalningar och eventuella reklammationer samt andra uppgifter som antingen har laglig grund eller är obligatoriskt för att ingå ett avtal.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till annan part i syfte att använda för marknadsföring.

Genom att göra en beställning hos oss så godkänner du att vi använder dina personuppgifter för vår egen marknadsföring.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har om dig. Vi skickar dem då till dig via e-post.

Du har rätt att kräva en rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga samt att komplettera dem.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade med undantag för:
– Du har en pågående order som ännu inte skickats eller bara delvis har skickats
– Du har en obetald skuld
– En kreditansökan har avslagits under de senaste tre månaderna
– Du har beställt något och vi måste behålla transaktionen i bokföringen, kunna följa upp en beställning och ha uppgifterna kvar under garantitiden

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

%d bloggare gillar detta: